PCC1 lên kế hoạch đầu tư dự án BĐS Thanh Xuân quy mô 735 tỷ và huy động vốn lớn

  Theo Báo cáo thường niên vừa được Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 - PCCI (HOSE: PC1) công bố, năm 2016, PC1 đạt giá trị sản xuất kinh doanh 4.052 tỷ đồng, doanh thu 3.008 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và tăng 24% so với năm 2015.

Ban điều hành PCC1 cho biết, do ảnh hưởng của hoạt động đầu tư công năm 2016 triển khai chậm hơn so với kế hoạch nên doanh thu không có sự tăng trưởng so với năm 2016. Riêng lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng trưởng 24,13% so với năm 2015 là do trong năm vừa qua Công ty đã ghi nhận doanh thu từ dự án bất động sản Hà Đông Complex có lợi nhuận gộp cao.
Tổng tài sản năm 2016 của PCC1 tăng 38,8% so với năm 2015 phần lớn do phát sinh chi phí đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Trung Thu; Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3 và Bảo Lâm 3A. Cuối năm 2016, PCC1 đã hoàn thành đưa vào vận hành 02 nhà máy với tổng công suất phát điện 60MW.
Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 tương đương 2016
Theo đánh giá của ban điều hành, năm 2017 là năm đầu tư công của chính phủ kiểm soát mức bình thường, tăng trưởng đầu tư ngành điện ở mức 13%, các Tổng công ty điện lực thuộc EVN đều có kế hoạch đầu tư cao hơn năm 2016.
PC1 sẽ tiếp tục đầu tư phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi xây lắp công trình điện, sản xuất phục vụ ngành điện theo chiều sâu, mở rộng đầu tư, kinh doanh lĩnh vực đang triển khai có nhiều lợi thế
Theo lộ trình chiến lược phát triển 2016 – 2020, năm 2017, PC1 đặt mục tiêu giá trị sản lượng 5.157 tỷ đồng; doanh thu dự kiến 3.586 tỷ đồng, tăng trưởng 19% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế 307 tỷ đồng, tương đương với thực hiện trong năm 2016.
Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả cổ tức 30% vốn điều lệ bằng cổ phiếu, dự kiến thực hiện trước khi kết thúc quý III/2017. Năm 2017, HĐQT đề xuất chia cổ tức 20%/vốn điều lệ.
Đầu tư dự án BĐS Thanh Xuân, huy động vốn lớn
Về dự án đầu tư BĐS Thanh Xuân, HĐQT trình cổ đông thông qua việc góp vốn cho dự án với quy mô vốn đầu tư là 735 tỷ đồng; PCC1 sẽ dùng tối thiểu 20% vốn chủ sở hữu để đầu tư còn lại là tiền của khách hàng và vốn vay. Dự án dự kiến thu về 871 tỷ đồng doanh thu và 145 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Dự kiến sẽ khởi công dự án PCC1 Thanh Xuân trong quý III/2017 và bàn giao nhà vào quý III/2019.
Về kế hoạch đầu tư và nguồn vốn năm 2017, sau khi tính toán cân đối nguồn vốn chủ sở hữu, thì PCC1 sẽ thiếu hụt 468 tỷ đồng. Do đó, HĐQT dự kiến trình cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Ngoài việc phát hành trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ 30%, tương đương với 22,6 triệu cổ phiếu được phát hành thêm. Công ty sẽ phát hành cho các đối tác tài chính tối đa 17,6 triệu cổ phiếu (tương đương 15,3% vốn điều lệ). Mục đích để đầu tư dự án Thủy Điện Mông Ân (Bảo Lâm 4) và Thủy Điện Bảo Lạc ( Bảo Lâm 2A). Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm; dự kiến được phát hành trong năm 2017 sau khi đã phát hành để trả cổ tức.
Tiếp theo đó, Công ty cũng dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 15,3% vốn điều lệ (sau khi đã phát hành trả cổ tức cho cổ đông và nhà đầu tư tài chính).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.